FRIDAY - Hazelnut, Fig & Honey Cake

FRIDAY - Hazelnut, Fig & Honey Cake

Regular price £2.50
Unit price  per 

Allergens: Milk, Eggs, Gluten, Nuts